Monumenten - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

Holland heeft molens, Gelderland heeft Kastelen, Brabant heeft kloosters en Limburg heeft ze allemaal. In Limburg vind je een heel divers aanbod aan monumenten, die zeker niet allemaal ´oud´ zijn. Zo hebben verschillende industriële panden die voor de mijnbouw zijn opgetrokken de stempel ‘monument’ gekregen, en deze zijn ook nog eens uniek in Nederland. Ook uniek in Nederland zijn de watermolens, die hier konden worden gebouwd vanwege de hoogteverschillen, vooral in het zuiden van de provincie.

Onze leden hebben kennis van zaken op één of meer vakgebieden binnen het Limburgs erfgoed. Deze kennis delen zij graag met u. Zij kunnen zich echter voorstellen dat het voor u niet altijd even makkelijk is om uit te vinden waar u met uw vraag terecht kunt. Vandaar dat de Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. dit voor u eenvoudiger heeft gemaakt door duidelijk aan te geven op welk vakgebied onze leden kennis van zaken hebben. Hieronder staan de leden opgesomd die gespecialiseerd zijn in monumenten.

Geschiedschrijving