Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Limburgs Schutterij Museum - Steyl

Naam:

Limburgs Schutterij Museum

Bezoek adres:

Rozenstraat 18, Steyl

Post adres:

Rozenstraat 18, Steyl

Website:

https://www.schutterijmuseum.nl/
01-01-2022
1
Luc Wolters (conservator)
info@schutterijmuseum.nl

De museumstichting heeft ten doel zorg te dragen voor het tot stand brengen, behouden en beheren en uitbreiden van een collectie objecten, die te maken hebben met het schutterijwezen in de ruimste zin des woords, en de daarbij behorende documentatie.

De museumstichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het verzamelen, conserveren, bewaren, bestuderen van de collectie.
 • het tentoonstellen van de collectie.
 • alle andere wettige middelen die aan het doel der stichting dienstig kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
 • Vaandels (drapeau’s, vaandels, vlaggen, vendels).
 • Geweren (zware buks voor wedstrijdschieten, met de attributen om munitie te maken: kruitmaatjes, loden proppen, hulzen, hulzenkisten etc.; doelen voor wedstrijdschieten (houten blokjes); de onklaar gemaakte oude militaire geweren die in de optochten door de schutters gedragen worden.
 • Koningszilver (zilveren koningsvogels en zilveren koningsschilden die het koningschap van iemand gedenken, 17e-20e eeuw).
 • Muziek (instrumenten van bij de schutterijen horende drumbands, klaroenkorpsen, jachthoornkorpsen, fluiterkorpsen – ook tambour-maître).
 • Uniformen (uitgebreide collectie uniformen, militair, fantasie, gildetenue met bijbehorende attributen en uitrusting) (ook Duits, Oostenrijks en Pools schutterstenue).
 • Onderscheidingen/prijsmedailles.
 • Kunst (schilderijen, tekeningen en beeldjes over het schutterswezen).
 • Diversen: miniatuurschutterijen (complete verenigingen), houten koningsvogels, sabels, degens etc., kruisbogen, schellenboom, kamers (‘kattenkoppen’), schietboom, altaar, patroonheiligenkastje).
 • Archieven, bibliotheek en documentatie (ook foto’s en posters, oorkondes). 
 • Digitale collectie: foto’s, films, documentatie. 
De reikwijdte van de attributen en archieven betreft de beide Provincies Limburg (Nederland en België). De reikwijdte van de bibliotheek en documentatie betreft het gehele Europese schutterswezen (nadruk op Nederland en België, maar ook Duits, Frans, Pools, Deens, Italiaans, Zwitsers, Oostenrijks, Engels en Zweeds).
https://www.schutterijmuseum.nl/museum/collectie