Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek - MILSBEEK

Naam:

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Bezoek adres:

Teelebeekstraat 15, MILSBEEK

Post adres:

Teelebeekstraat 15, MILSBEEK

Website:

www.cultuurbehoudmilsbeek.nl
1-1-2024
1
Henk Verburg
048575862
secretaris@cultuurbehoudmilsbeek.nl

Het verwerven, in stand houden, herstellen, bewaren en archiveren van cultuurhistorische goederen en gegevens, in welke vorm dan ook, betreffende het kerkdorp Milsbeek e.o. en zijn (oud-)inwoners.
Het (doen) onderzoeken, publiceren, tentoonstellen en beschikbaar stellen, in welke vorm dan ook, van de hierboven genoemde goederen en gegevens.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De aanwezige collecties worden vermeld op de website, aan uitbreiding wordt gewerkt.
www.cultuurbehoudmilsbeek.nl. De Stichting heeft verschillende vormen van cultureel erfgoed in bezit, zoals: objecten (borden, schildjes, etc.), beeldmateriaal (films, video's), foto's (ruim 10.000), boeken (o.a. eigen publicaties), jaarkalenders, schoolfoto's en secretariaatsstukken.

Het kerkdorp Milsbeek en omgeving door de eeuwen heen.
www.cultuurbehoudmilsbeek.nl