Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Stichting Restauratie Atelier Limburg - Maastricht

Naam:

Stichting Restauratie Atelier Limburg

Bezoek adres:

Avenue Céramique 224, Maastricht

Post adres:

Avenue Céramique 224, Maastricht

Website:

www.sral.nl
01-07-2018
5
Julie Fassbender
0433218444
j.fassbender@sral.nl

Stichting Restauratie Atelier Limburg - kortweg SRAL - is gespecialiseerd in conservering en restauratie van schilderijen, beelden, muurschilderingen, schilderingen in historische interieurs, goudleerbehangsels en moderne en hedendaagse kunst. Onderzoek binnen deze specialisaties, advies, opleidingen en cursussen behoren ook bij het domein van SRAL. In opdracht van de Provincie Limburg vervult SRAL de rol als provinciaal Kenniscentrum op de hier genoemde terreinen. Restaureren volgens de nieuwste inzichten en internationale standaards is het uitgangspunt van de stichting.

SRAL heeft geen eigen collectie

Stichting Restauratie Atelier Limburg te Maastricht, heeft verschillende restauratiedisciplines, onderzoeks-faciliteiten en een opleidings/kenniscentrum onder één dak. SRAL heeft moderne en goed uitgeruste ateliers in de Wiebengahal, een vroeg 20ste-eeuws industrieel monument te Maastricht. In het naastgelegen Bonnefantenmuseum heeft SRAL een atelier ingericht waar restauratieprojecten worden uitgevoerd zichtbaar voor het museumpubliek. SRAL doet actief aan publieksbereik door middel van rondleidingen, presentaties en haar Open Atelier in het naburige Bonnefantenmuseum. SRAL is met haar vaste staf van 18 medewerkers, gespecialiseerd in onderzoek en restauratie van schilderijen op paneel en doek, polychrome sculptuur, muurschilderingen, schilderingen in historische interieurs, goudleerensembles en moderne en hedendaagse kunst. Op het gebied van schilderijenrestauratie heeft de stichting zich vooral toegelegd op complexe restauraties van paneelschilderijen (structureel werk aan de houten dragers) en van – ook groot formaat- schilderingen op doek. SRAL beschikt over een eigen laboratorium waar verfmonsters met diverse technieken kunnen worden geanalyseerd (microscopie en elektronenmicroscopie SEM/EDX). Beelden en schilderijen kunnen verder met röntgenonderzoek en infrarood-reflectografie worden onderzocht, ook op locatie, wat tevens interessant is voor kunsthistorisch onderzoek. SRAL voert ook kleurhistorisch onderzoek uit op of in gebouwen en genomen verfmonsters kunnen in het eigen laboratorium worden geanalyseerd. Als initiator van een post-academische restauratieopleiding in Nederland, in 1990, is SRAL sinds 2006 partner van de Universiteit van Amsterdam waar de nationale restauratieopleiding vanaf dat jaar is ondergebracht. Verder verzorgen wij onderwijs voor Maastricht University. SRAL is tevens participant in Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage van Maastricht University. MACCH is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de School of Business and Economics en de Faculty of Humanities and Sciences van de Universiteit Maastricht (UM), alsmede de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL). Internationaal is SRAL zeer actief en medewerkers van de stichting bekleden bestuurs- of coördinatiefuncties in koepelorganisaties zoals ICOM-CC (International Council of Museums – Conservation Committee) en bijvoorbeeld SBMK (Stichting voor Behoud van Moderne Kunst). SRAL heeft in 2013 het initiatief genomen tot het Indian Conservation Fellowship Program dat tot 2021 is gepland en de mogelijkheid biedt aan jonge restauratoren uit musea en erfgoedinstellingen in India hun expertise te verdiepen. Het programma is een samenwerking tussen SRAL, de Metropolitan Museum of Art (New York, USA) en the Freer Gallery of Art & Arthur M. Sackler Gallery (Washington D.C., USA). Het programma wordt gefinancierd door de Andrew W. Mellon Foundation en het Ministry of Culture, Government of India. Onderdeel van het samenwerkingsverband is tevens de jaarlijkse verzorging van een cursus Preventieve Conservering in India.