Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Stichting Limburgse Kastelen - Roermond

Naam:

Stichting Limburgse Kastelen

Bezoek adres:

Steegstraat 5, Roermond

Post adres:

Steegstraat 5, Roermond

Website:

https://www.limburgsekastelen.nl
01-07-2018
3
mw. drs. M. van der Elsen
0475399287
info@limburgsekastelen.nl

De Stichting Limburgse Kastelen is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op: 1. de bevordering van de instandhouding van de onvervangbare cultuurhistorische waarden van kastelen en hun omringende cultuurlandschap. Daarbij gaat het zowel om de feitelijke toestand van gebouwen, parken, lanen en vijvers, als om plannen die particulieren, gemeenten en andere overheden voor de omgeving ontwikkelen. 2. het verzamelen en verspreiden van kennis om de Limburgse kastelen letterlijk dan wel figuurlijk toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke doelgroep. 3. het beschermen van cultuurhistorische waarden met een open oog en oor voor nieuwe ontwikkelingen. Deze drie manieren om met het gebouwd erfgoed om te gaan moeten in onze visie met elkaar in balans zijn. 4. Samenwerking om de eigen doelstellingen te realiseren, mede door een actief lidmaatschap van de Coöperatie Erfgoed Limburg en Europa Nostra.

De Stichting Limburgse Kastelen beschikt niet meer over monumentale eigendommen of collecties en richt zich op belangenbehartiging, kennisvergadering en verspreiding.

De provincie Nederlands Limburg
https://www.limburgsekastelen.nl