Geschiedschrijving - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

Geschiedschrijving

Limburg ken een heel rijke geschiedenis, waarin de provincie zoals die nu is pas bestaat sinds 1815. Daarvoor heeft het gebied tot allerlei landen of rijken gehoord, of was het opgesplitst in of toebedeeld aan evenzoveel staatjes. Mede hierdoor kent Limburg nog altijd een heel diverse cultuur, met verschillende dialecten en gebruiken. Niet alleen Limburgers omarmen deze diversiteit, maar ook wetenschappers. De diversiteit maakt Limburg namelijk heel aantrekkelijk voor historisch onderzoek.

Onze leden hebben kennis van zaken op één of meer vakgebieden binnen het Limburgs erfgoed. Deze kennis delen zij graag met u. Zij kunnen zich echter voorstellen dat het voor u niet altijd even makkelijk is om uit te vinden waar u met uw vraag terecht kunt. Vandaar dat de Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. dit voor u eenvoudiger heeft gemaakt door duidelijk aan te geven op welk vakgebied onze leden kennis van zaken hebben. Hieronder staan de leden opgesomd die gespecialiseerd zijn in geschiedschrijving.

Geschiedschrijving