Organisatie details - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. 

Heemkundevereniging Horn - Horn

Naam:

Heemkundevereniging Horn

Bezoek adres:

Voogdenstraat 2, Horn

Post adres:

Dorpstraat 20, Horn

Website:

https://www.heemkundehorn.nl
01-07-2023
1
har.agnesknoops@hotmail.com

Bijeenbrengen van onder meer foto's, films, boeken, prenten, bid- en gedenkprentjes, kaarten en publicaties in een centraal archief;
Samenwerken met zusterverenigingen, overheden en instellingen tot het beschermen van objecten, geschiedenis, folklore en heemkunde;
het geven van voorlichting over geschied- een heemkundige onderwerpen;
hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie op genoemde terreinen.

Foto's en documenten.

Horn en regio Midden-Limburg