Bibliotheekcollecties - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

Een erfgoedbibliotheek is de bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in secundaire bronnen: boeken en tijdschriften. De diversiteit van de Limburgse geschiedenis heeft altijd veel historisch onderzoek aangetrokken, en deze onderzoeken zijn allemaal vastgelegd in boeken of artikelen. Soms is zo’n onderzoek zo belangrijk gebleken, dat er wordt besloten dat het boek met dat onderzoek nooit verloren mag gaan. In dat geval wordt het boek of tijdschrift opgeslagen in een erfgoedbibliotheek. Toch zijn niet alle boeken in zo’n bibliotheek non-fictie. Ook fictie wordt bewaard, bijvoorbeeld als het verhaal in het boek is geschreven in het Limburgs, en dus van waarde is voor het immaterieel erfgoed.

Onze leden hebben kennis van zaken op één of meer vakgebieden binnen het Limburgs erfgoed. Deze kennis delen zij graag met u. Zij kunnen zich echter voorstellen dat het voor u niet altijd even makkelijk is om uit te vinden waar u met uw vraag terecht kunt. Vandaar dat de Coöperatie Erfgoed Limburg U.A. dit voor u eenvoudiger heeft gemaakt door duidelijk aan te geven op welk vakgebied onze leden kennis van zaken hebben. Hieronder staan de leden opgesomd die gespecialiseerd zijn in bibliotheekcollecties.

Geschiedschrijving