Erfgoedweekend juni 2021

Erfgoedweekend juni 2021

Het erfgoedweekend van juni 2021 stond in het teken van het gebied Sarsven en De Banen. Sinds de steentijd floreren daar al flora en fauna die dankzij een uitgekiende aanpak van landinrichting hun terugkeer hebben gemaakt. Tegenwoordig is het een fraai natuurgebied.
 
In het gebied zijn veel archeologische vondsten gedaan. Jos Berends, districtsbeheerder Midden-Limburg van Stichting het Limburgs Landschap, vertelt dat de laatste bewoners van de nabijgelegen Philomenahoeve enthousiaste amateurarcheologen waren. Zij vonden bijvoorbeeld een aantal vuurstenen. Aanvullend archeologisch onderzoek bevestigde dat het gebied in de Steentijd al bevolkt werd door jagers/verzamelaars. De toenmalige bewoners waren nomaden. Bij Sarsven en de Banen streken ze neer vanwege de vennen, die vol zaten met vis. In het landschap staat nu een groot cortenstalen object van twee vissers in een boot.

De historie van het gebied, dat 260 hectaren telt, vormde de leidraad bij het natuurherstelproject dat hier is uitgevoerd. Het begon met de aankoop van het natuurgebied Sarsven in 1940 en daarna de aankoop van De Banen in de jaren zestig. De zandruggen aan de randen van het Sarsven werden behouden, omdat de jagers uit de steentijd daar oorspronkelijk hun nederzetting hadden. Door ontginning en de aanleg van kanalen is het landschap aangetast. Het Limburgs Landschap heeft de bedolven vennen weer leeggeschraapt en de oevers opgeschoond. Volgens Jos groeien er nu weer plantensoorten die men graag terug wilde hebben, zoals struikheide, de koekoeksbloem en gagelstruweel. En doordat de oorspronkelijke flora terug is, hebben ook veel dieren het gebied herontdekt zoals graafwespen, graafbijen, kikkers, ganzen, reigers en lepelaars. 

Het natuurherstel staat voorop, maar het gebied is zeker te bezoeken! Daarom heeft Stichting het Limburgs Landschap verschillende wandelroutes uitgestippeld. Die zijn hier te vinden. 

Het volledige artikel uit de Limburger lezen? Dat kan hier