Nieuwe bestuurssamenstelling CEL

Nieuwe bestuurssamenstelling CEL

Deze week zijn er, door middel van stemming, twee nieuwe bestuurskandidaten gekozen voor de Coöperatie Erfgoed Limburg. De kiezers waren het unaniem eens over het uiteindelijke resultaat: Nico Randeraad zal de portefeuille digitalisering op zich gaan nemen en het voorzitterschap wordt overgenomen door Reg van Loo. 

Dit betekent echter ook dat hiermee het voorzitterschap van mw. Gresnigt-Raemaekers formeel is beëindigd. Haar is veel dank verschuldigd voor haar grote inzet bij de opbouw van de Coöperatie.