Erfgoedweekend april 2021

Erfgoedweekend april 2021

De omgeving van de Frankenhofmolen in Vaals, acht hectaren groot, is eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Van 2007 tot nu vond een complete restauratie plaats waarbij het molengebouw en het omringende gebied in ere werden hersteld. Bezoekers zijn nu welkom om dit molenlandschap te verkennen. 
 
René Gerats, stafmedewerker Projecten en Beheer bij Stichting het Limburgs Landschap, vertelt dat de molen in verval was geraakt en dat er ook delen door brand waren verwoest. De restauratie werd benut om de molen en het (water)landschap eromheen te herstellen en toegankelijk te maken. Met hulp van de overheid, fondsen en particulieren kon de restauratie uitgevoerd worden. 

Eeuwenlang verdienden tientallen mensen op deze plek hun brood in de laken- en wolnijverheid. Het gebied is een pre-industrieel landschap omdat de kracht van water benut werd om deze activiteiten uit te voeren. Door gebruik te maken van weijers (waterbekkens), stuwen, kanaaltjes en tunnels kon men het water opslaan en gedoseerd naar het waterrad leiden.

In 2013 was de restauratie van de molen, inclusief restanten van het ketelhuis en het bakhuis, af. Ook de originele wapensteen uit 1738 met de initialen van de bouwheer, prijkt sindsdien weer op de gevel. Na de restauratie van de molen werd ook het omringende terrein met tal van kleine landschapselementen en water onderhanden genomen. Het afgelopen jaar heeft Stichting het Limburgs Landschap de grote weijer uitgebaggerd, de kademuren gerepareerd en de vijversluis hersteld. In en om het molengebouw zijn informatiepanelen geplaatst. 

Bezoekers kunnen nu het authentieke molenlandschap bezoeken en genieten van de bloeiende dotterbloemen en hoogstamfruitbomen. De jubileumroute in de omgeving van de Frankenhofmolen is dan ook zeker een aanrader.

Het volledige artikel uit De Limburger is hier te vinden. Meer wandelingen van Stichting het Limburgs Landschap kunt u hier vinden.