De LimburgCollectie uitgelicht #20: Sociaal Historisch Centrum Limburg

De LimburgCollectie uitgelicht #20: Sociaal Historisch Centrum Limburg

De LimburgCollectie is de spiegel van de Limburgse samenleving, vastgelegd in collecties van musea, archieven, bibliotheken en verenigingen. Het is een rijke, veelomvattende verzameling van publicaties in of over Limburg en objecten die de geschiedenis van Limburg in zich dragen. Denk aan boeken en oude drukken, kaarten, grafiek, reisverslagen van Jezuïeten, maar ook aan kunstobjecten, artefacten en archiefstukken. Als samenwerkende organisaties willen wij deze LimburgCollectie behouden voor de toekomst, (digitaal) toegankelijk maken, bekendheid geven en op een aansprekende manier laten beleven door een zo breed mogelijk publiek.

Wat is er allemaal te vinden in de #LimburgCollectie? Om dat te laten zien zullen we iedere maand een bijzonder stuk delen uit een van de collecties van de deelnemers en partners. Deze maand stelt het Sociaal Historisch Centrum Limburg zich voor en nemen zij ons mee het archief in. 

Over SHCL

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) is een erfgoedcentrum gespecialiseerd in de sociaaleconomische, culturele en landschappelijke geschiedenis van Limburg in de negentiende en twintigste eeuw. Het SHCL beheert archieven en documentatiemateriaal, onderhoudt een omvangrijke gespecialiseerde bibliotheek, faciliteert onderzoek, verricht zelf wetenschappelijk onderzoek en geeft universitair onderwijs. Het deelt zijn kennis en collecties met een zo divers mogelijk publiek via lezingen, exposities, publicaties en social media.

Het SHCL is gehuisvest in de voormalige commandantswoning van de Sint-Pieterskazerne aan de Sint Pieterstraat 7 in Maastricht. Zij delen een prachtige studiezaal met het Historisch Centrum Limburg.

Uit de archiefkast - de LLTB

Eén van de kernarchieven van het SHCL is het archief van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). De LLTB is de belangenorganisatie voor boeren en tuinders in de Nederlandse provincie Limburg. De vereniging werd opgericht in 1896 als de 'Limburgsche Christelijke Boerenbond'. In 1901 incorporeerde ze de in 1849 gestichte Maatschappij van Landbouw en ging zij verder onder de naam 'Limburgsche Landbouwbond'. In 1919 werd de naam gewijzigd in 'Limburgsche Land- en Tuinbouwbond'. Het archief van de bond is in 2012 overgedragen aan het SHCL en geïnventariseerd. Stukken zoals jaarverslagen, vergaderstukken en correspondentie zijn een zeer rijke bron voor onderzoekers. In de toekomst zal het SHCL haar band met de LLTB nog sterker aanhalen.

In 2021 bestond de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 125 jaar. De LLTB gaf een jubileumboek uit waarvoor onder andere werd geput uit de grote fotocollectie van de bond die eveneens door het SHCL wordt beheerd. Het gaat om circa 3.500 afdrukken in verschillende formaten en 400 groot- en kleinbeeld negatieven.

De foto's geven een prachtig overzicht van het boerenleven in de afgelopen honderd jaar. Het is een tijdsbeeld dat grotendeels verdwenen is. Het werk van boer en boerin en hun gezinsleven staan centraal. We zien het werk en boerenleven langzaam veranderen door de mechanisering van landbouw en veeteelt en we constateren de grote invloed van de kerk op het dagelijks bestaan. De collectie bevat foto’s van bestuursleden van de LLTB, lokale boerenafdelingen, gebouwen en landschap, maar ook van land- en tuinbouwonderwijs, sportmanifestaties, de paardensport en de folklore, zoals de bekende oogstfeesten.

Van 26 tot en met 28 september 2022 zal een kleine selectie uit de fotocollectie te zien zijn in het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof. Ga dus vooral kijken!

Beschrijven en digitaliseren

Het SHCL wil zijn beeldcollectie stap-voor-stap digitaliseren, metadateren en beschikbaar stellen. Daarnaast is conservering van het analoge beeldmateriaal hun doel. Immers de houdbaarheid van de foto’s, negatieven en dia’s is door hun chemische samenstelling op lange termijn niet gegarandeerd. Digitalisering biedt tevens de mogelijk om publiekspresentaties te realiseren zowel via eigen kanalen alsook op de kanalen van externe partners. Na het ontsluiten van de fotocollectie van de Vroedvrouwenschool, de collectie Van Rijt en de fotocollectie van Sphinx en Société Céramique (in bewerking) zal in september 2022 worden gestart met het beschrijven en digitaliseren van deze collectie. Het zou geweldig zijn als de leden en oud-leden van de LLTB bij dit project kunnen helpen om de punten op de i te zetten. Weer een nieuwe gelegenheid om het erfgoed van de LLTB in de kijker te plaatsen en onder de aandacht te brengen van het grote en brede publiek.