Documenten - Coöperatie Erfgoed Limburg U.A.

De Coöperatie Erfgoed Limburg legt belangrijke uitgangspunten en besluiten schriftelijk vast.
Het gaat om de volgende basisdocumenten:

23 november 2017, Intentieovereenkomst coöperatieve samenwerking erfgoedveld

9 mei 2018, Statuten van de Coöperatie Erfgoed Limburg u.A

21 juni 2018, contributiereglement en ledenovereenkomst

17 september 2018, Beleidsplan

17 september 2018, Begroting 2018-2019

17 september 2018, Bestuurdersprofiel

17 september 2018, Projectenprotocol

19 september 2018, intern beoordelingsschema voor projecten

26 november 2018, Werkplan en begroting 2018-2019 met bijlagen 1 en 2.

25 november 2019, Werkplan en begroting 2020 met bijlagen 1 en 2.

14 december 2018, reactie op de Adviesbrief 2019 van de Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed. Deze adviesbrief is te vinden in de nieuwsberichten op deze website.

januari 2019, informatieformulier leden en partners Coöperatie Erfgoed Limburg

sept / okt 2019, inhoudelijke verslagen activiteiten 2018 en 2019

29 oktober 2020, digitaliseringsplan 2021-2024 met aanbiedingsbrief

9 december 2020, werkplan en begroting 2021 met aanbiedingsbrief een aanvullende toelichting

23 juni 2021, bestuursreglement WBTR, aangepast op 30 augustus 2021 en 4 april 2023

23 juni 2021, door ledenvergadering goedgekeurd inhoudelijk en financieel verslag over het jaar 2020

2 juli 2021, Mission Statement met aanbiedingsbrief aan College van Gedeputeerde Staten van Limburg

20 oktober 2021, werkplan en begroting 2022

11 november 2021, eindrapportage 2021 t.b.v. Adviescie Limburgs Digitaal Erfgoed

april 2022, architectuur Linked Open Limburg, met bijbehorende Road Map

21 juni 2022, door ledenvergadering goedgekeurd inhoudelijk en financieel verslag over het jaar 2021

29 november 2022, door ledenvergadering vastgesteld werkplan 2023

15 maart 2023, brief aan de provinciale (in)formateur(s) en nieuwe Statenleden

14 april 2023, brief aan de leden van Provinciale Staten ter ondersteuning Miljoenenlijn